Громадська органі­­­­зація «ПРОФЕСІЙНА ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ СУМЩИНИ»

Назад к списку

Розпочато реалізацію проекту «Зміцнення громадського контролю щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Сумській області»

     З жовтня 2016 року громадська організація «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини» розпочала реалізацію проекту «Зміцнення громадського контролю щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Сумській області».Даний проект має на меті сприяти гідному та безперешкодному доступу жителів усіх територіальних громад Сумської області, які постраждали від торгівлі людьми до допомоги і захисту, а також до послуг із попередження торгівлі людьми, що гарантовані їм законодавством та міжнародними зобов’язаннями України у сфері протидії торгівлі людьми.


     Враховуючи нові ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми у зв’язку з економічною кризою та локальним збройним конфліктом, постає необхідність широкого інформування вразливих груп населення про можливі ризики та небезпеки. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року передбачає фінансування таких інформаційних кампаній у тому числі і з місцевих бюджетів. Оскільки в умовах децентралізації, яка відбувається в Україні, місцеві територіальні громади будуть самостійно планувати та наповнювати власний бюджет, виникає необхідність роботи із ними та стимулювання виділення коштів на превентивну роботу і на допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також активне залучення до проведення зазначеної роботи. 

    Також, нова Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року передбачає впровадження механізму соціального замовлення послуг, які надаються недержавними суб’єктами, що належить до сфери безпосередньої зацікавленості нашої організації, яка є основним надавачем послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми. Оскільки чіткого механізму отримання соціального замовлення у Сумській області на сьогодні не створено, вважаємо за необхідне сприяти цьому процесу в рамках даного проекту. 

     У рамках проекту планується виконання таких завдань: 

Сприяти налагодженню системи ідентифікації та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми на рівні територіальних громад через взаємодію із суб’єктами діючого національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

  1. Сприяти створенню механізму соціального замовлення у сфері надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми у Сумській області». 
  2. Сприяти включенню заходів із виявлення постраждалих осіб та надання їм захисту і допомоги до місцевих програм соціально-економічного розвитку. 
  3. Стимулювати залучення територіальних громад до участі в інформаційних кампаніях для попередження торгівлі людьми та виявлення постраждалих осіб. 

Для виконання поставлених завдань планується провести ряд заходів, серед яких: 

  • проведення 18 круглих столів для представників територіальних громад (сільських голів та фахівців соціальної роботи); 
  • вироблення стратегії єдиної інформаційної кампанії з представниками Сумської обласної ради та погодження з територіальними громадами; 
  • стимулювання вироблення планів заходів у територіальних громадах із ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
  • проведення моніторингу у територіальних громадах кількості виявлених осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм захисту і допомоги, гарантованих державою- адвокаційні зустрічі з представниками місцевих рад щодо розробки проектів програм із відповідним фінансуванням.

     Реалізацію проекту розпочато з підписання Меморандуму про взаємодію з Сумською обласною радою.